Kenőolajok és kenőanyagok jövedéki nyilvántartása Nyomtatás

 

2014-es jövedéki változások a kenőolajok, motorolajok és egyéb olajok tekintetében

 

A 2013 november 29-én kihirdetett 2013. évi CC. törvény jövedéki változásokkal kapcsolatos tartalma szerint a 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 és 3403 19 99 vámtarifaszám alá tartozó a gépek, berendezések, járművek kenőanyagait, kenőolaj, motorolaj, hidraulikus célú olajtermékeket forgalmazó gazdálkodásokra van hatással a 2014. január 1-jétől életbe lépő kötelezettség.

A 2013. évi CCLII. törvénnyel (2013.12.30.) módosított Jöt. átmeneti rendelkezései alapján azonban az a személy, aki a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelmét 2013. december 31-ig benyújtotta, az engedélyezni kért tevékenységet 2013. december 31-ét követően a kérelemről történő döntésig végezheti.

A törvény alapján bármely kiszerelésű kenőolaj belföldi nagykereskedelme, továbbá külkereskedelmi céllal végzett export, import, illetve közösségi kereskedelme 2014. január 1-jétől jövedéki engedélykötelezettség mellett végezhető. A jövedéki engedély megszerzéséhez 5 millió Ft jövedéki biztosíték nyújtását és legalább 50 m2 szilárd térelemekkel körülhatárolt raktárterület igazolt alkalmazását követően nyílik meg a lehetőség. Az engedélykötelezettség alá bevont ásványolajok egyúttal nem kerülnek a jövedéki adó hatálya alá, azok továbbra is maradnak a környezetvédelmi termékdíj törvény alapján adóztatott termékkörben.

A kenőolaj, motorolaj, egyéb olaj kiskereskedelmi – végfelhasználók részére történő – forgalmazása
nem kötődik jövedéki engedélyhez, továbbá ezen termékek előállítása sem válik engedélykötelessé. 


Figyelembe véve, hogy amennyiben a forgalmazott termékkör a kémiai biztonságról szóló
2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, akkor forgalmazásuk csak üzletben/raktárban
végezhető, amelyhez a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján működési engedély
szükséges. Ha a termékkör nem tartozik a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
hatálya alá, akkor a kereskedelemhez elégséges a kereskedelmi tevékenységet bejelenteni és
nyilvántartásba vételi eljárását kezdeményezni. A működési engedélyt/bejelentést a
gazdálkodó telephelyének fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzőjétől kell kérelmezni,
illetve megtenni.

A jövedéki biztosíték az általános feltételeknek megfelelően készpénzben, illetve pénzügyi
biztosítékként is teljesíthető. A raktárra vonatkozó fizikai feltételeket saját tulajdon, bérlemény vagy egyéb jogcímen történő használat formájában lehet teljesíteni és a megfelelő dokumentummal igazolni. Természetesen a raktárban egyéb termék is raktározható, erre vonatkozóan nincs korlátozás.

A jövedéki engedélykérelmet a székhely szerint illetékes NAV Vámigazgatóságon kell benyújtani a
jogszabály által megkövetelt szükséges mellékletekkel együtt.

Működéssel kapcsolatos általános követelmények:
- nyilvántartás vezetés
- havi adatszolgáltatás a vevőnyilvántartásban rögzített adatokról

 Forrás: www.bovaconsulting.hu   *   A teljes ismertető

 

VPOP és NAV által ismert és sokszor engedélyezett Profit Kereskedelmi Rendszer teljesíti a Jövedéki törvény előírásait. A funkciók részletes ismertetéséhez kérje ingyenes rendszerbemutatónkat. Várjuk érdeklődését!